pijl

Gezinstherapie

Soms ontstaan er problemen in een gezin. Bijvoorbeeld omdat er een nieuwe levensfase is aangebroken of omdat een kind of jongere zorgelijk gedrag laat zien, er meningsverschillen bestaan over de opvoeding of omdat het communiceren moeizaam verloopt waardoor er conflicten ontstaan.

Er is ongemerkt een gezinspatroon ontstaan waar u last van heeft. Het lukt u niet meer om hier zelf en met het gezin uit te komen. Dan is gezinstherapie passend.

In gezinstherapie staat het belichten van de klachten vanuit ieders beleving in eerste instantie centraal. Samen wordt dan afgesproken hoe de klachten gezien moeten  worden om het werken eraan mogelijk te maken. Daarna zal met elkaar gezocht worden wat er moet veranderen waardoor de klacht geen klacht meer is. Tegelijkertijd  wordt er samen ook aandacht besteedt aan de krachten van het gezin, waardoor er een ander perspectief op de klacht komt.

Het doel is dat de gezinsleden op een manier om leren gaan met elkaars sterkten en zwakten, zodat het gezinsevenwicht terug komt. Hier wordt aan gewerkt door inzicht in de problematiek te krijgen, begrip voor de ander te hebben, erkenning aan de ander te geven, destructieve patronen te herkennen en opbouwende communicatiestijlen te  ontwikkelen.

Terug naar Therapievormen

Of neem Contact op.