pijl

individuele therapie

Individuele therapie is passend wanneer u klachten heeft als burn-out, depressie, angst, onverwerkte ervaringen uit het verleden en onbegrepen lichamelijke klachten. Uw klachten worden onderzocht vanuit uw geschiedenis en aanleg en tegelijkertijd zal er extra aandacht zijn voor het effect van uw klachten op uw omgeving en andersom: het effect van uw omgeving op de klachten. Steeds staat uw relatie met en tot anderen centraal. Dit kunnen de relaties zijn met betrekking tot uw familieleden, partner, kinderen, vrienden, collegae etc.

Bij de start van de therapie bespreken we uw persoonlijke klacht, uw zorgvraag en doelen. Uw persoonlijke doelen vormen het therapietraject waarbij er samen gezocht kan worden naar een voor u passende werkwijze om de doelen te behalen. De gesprekken vinden plaats binnen een veilige context om te onderzoeken, te ontdekken en nieuwe inzichten om te zetten in praktisch handelen. De veilige context is die van de therapeutische setting die zich kenmerkt door acceptatie, transparantie, openheid, ondubbelzinnigheid en de garantie dat wat u vertelt tussen u en de therapeut blijft.

Terug naar Therapievormen

Of neem Contact op.