pijl

relatietherapie

het hebben van een relatie gaat samen met de mate van geluk die mensen ervaren. Maar als de kwaliteit van de relatie niet goed is, zijn mensen ongelukkiger dan mensen die geen vaste relatie hebben (CBS, 2017).

Dat geeft aan dat relaties belangrijk zijn in ons dagelijks functioneren.

Wanneer de relatietevredenheid lager is dan voorheen kan dat gepaard gaan met gevoelens van wanhoop, eenzaamheid en soms zelfs depressie. De verwijdering die is ontstaan, het niet meer in staat zijn om nader tot elkaar te komen en de toenemende ruzies of juist stiltes leiden tot steeds meer verwijdering.  Hoe bent u samen in deze dynamiek beland, en wat is er nodig om deze dynamiek te doorbreken?

In therapie wordt onderzocht welke wensen er achter de klacht, over de ander of over de relatie schuilgaan. Vaak is dit de wens om door de ander begrepen en gezien te worden en zegt het iets over de behoefte om gehecht te zijn aan de ander. Wanneer is uitgezocht wat die behoeften zijn, kan er gewerkt worden aan het opnieuw verbinden aan elkaar.

Terug naar Therapievormen

Of neem Contact op.